Warning: fopen(/home/bigtruck/ocartdata/storage/logs/error.log): failed to open stream: No such file or directory in /home/bigtruck/domains/thaibigtruck.com/public_html/system/library/log.php on line 22 ประกันรถบรรทุก ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย

สนใจทำประกันภัย ติดต่อ คุณ ธนภพ โทร 09 3124 3388

สบายใจในทุการขนส่ง ด้วยประกันภัยสุดคุ้มสำหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่
อุ่นใจ กับความคุ้มครองประเภท 1 เบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าและทุนประกันภัยสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
คุ้มครองครอบคลุม ทั้งตัวรถ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
สบายใจทั้งรถเก่า-ใหม่ คุ้มครองรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
มั่นใจ ในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย
รถที่รับประกันภัย
-รถบรรทุกที่รับประกันภัย คือ Hino, Isuzu, Fuso, Mitsubishi, Nissan และ UD
-ไม่รับประกันภัยรถที่ดัดแปลงเป็นรถลากจูง
-ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย

หมายเหตุ :
1.อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำให้การใช้งานรถบรรทุกมีความเสี่ยงภัยมากขึ้น ประกอบด้วย ดัมพ์ เครื่องไฮโดรลิค และตู้เย็น
2.ทุนประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาที่ซื้อขายรถบรรทุก ณ วันที่ทำประกันภัย
ทั้งนี้ กรณีที่มีการระบุอุปกรณ์พิเศษ ทุนประกันภัยจะต้องอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ตามตารางเบี้ยประกันภัย
3.เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันภัย กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรถยนต์กับเจ้าหน้าที่
4.ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอาการและภาษีแล้ว
6.เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมส่วนลดการติดตั้งกล้องโททัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์แล้ว


ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกต่อคน 500000/คน
ความรับผิดต่อชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกต่อ/ครั้ง 10000000/ครั้ง
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 2000000/ครั้ง
ความคุ้มครองรถคันเอาประกันภัย
ซ่อมรถคันเอาประกัน ตามทุนประกัน
รถหายหรือไฟไหม้ ตามทุนประกัน
ความเสียหายส่วนแรก -
สัญญาแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล 200000/ครั้ง
ค่ารักษาพยาบาล 200000/คน
การประกันตัวผู้ขับขี่ 500000

ประกันรถบรรทุก ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย สนใจโทร 0931243388

  • 0บาท


ป้ายกำกับ: ประกันรถบรรทุก ชั้น 1 กรุงเทพประกันภัย